Produkter Tjenester Meny

Gass

Gass er blant de mest effektive og miljøvennlige energiformene. Les om hvilke muligheter som finnes både innenfor privatboliger og næring.

Sertifisert personell

Det finnes 5 typer kompetansesertifisering innen gass.

Sertifiserte personell Installasjon av Anleggstype I:

Arbeidsområde:

  • Planlegging, montasje og service av mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG, med trykk maksimalt 0,5 bar.  Flaske sentraler skal likevel inngå.
  • Montasje av gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom.
  • Gasstanker og abonnentsentraler skal være utstyrt med regulator fra leverandør og samsvarserklært (CE-merket) som en samlet enhet med leveringstrykk ikke over 0,5 bar.
  • Utførelse av kontroller av samme type anlegg forutsetter påbyggningkurs for kontroll. Kontroll kan deretter utføres på frittliggende eneboliger og fritidsboliger.

Sertifiserte personell Installasjon av Anleggstype II:

Arbeidsområde:

  • Plassansvarlig for montasje og service av større gassanlegg som omfattes av Gassnormen
  • Installasjon, igangsetting og ser-vice av større gassforbrukende utstyr og brenneranlegg.
  • Utførelse av kontroller av samme type anlegg, eller mindre.

Sertifiserte personell Prosjektering av Anleggstype I og II:

Arbeidsområde:

  • Overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og driftsetting av gassanlegg samt service, vedlikehold og kontroll innenfor aktuell anleggstype.
  • Utførelse av kontroller av samme type anlegg som virksomheten installerer, eller mindre. Krever i tillegg akkreditering av bedriften i henhold til NS-EN 17020.

Gass for næring og industri

Vi leverer komplette varmeanlegg til næringsbygg og industri, og tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler for slike anlegg.

Boliggass

Varm opp boligen med gass - det er rimelig og trygt!